Dualar

Karınca (Bereket) Duası – Karınca duasının sırları

Bereket duası diğer adıyla Karınca duası nedir? Anlamı ve sırları, Halk arasında bilinen hikayesi, Arapça-Türkçe okunuşu ve Faziletleri

Bereket duası diğer adıyla Karınca duası nedir? Anlamı ve sırları, Halk arasında bilinen hikayesi, Bereket duası arapça yazılışı, Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti

Karınca (Bereket) Duası Nedir?

Genelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Halk arasında karınca duası olarak bilinmesinin asıl nedeni ise, bu duanın hikâyesinde geçen karıncadan kaynaklanmaktadır.

Hikayesi

Hayvanlarla konuşma özelliğine sahip olan Hz. Süleyman (radıyallahu anh) bir kıtlık döneminde bir toplulukla şehrin dışına yağmur duasına doğru çıkmaktadır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman Karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca şöyle dua etmektedir;

“Allah’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız  Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”

Hz.Süleyman (radıyallahu anh)‘ın gözleri yaşarır. Ve az sonra Cebrail (radıyallahu anh)’ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Peygamber yanındaki topluluğa döner:

“Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”

Bereket Duası Hadislerde ve ya Ayetlerde Var Mıdır?

Bereket duası Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak bu duanın içerisinde Kur’an-ı Kerim ayetleri bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de geçmeyen bu duanın kaynağı bilinmemektedir. Duanın içerisinde geçen ayetler ve ifadelerden dolayı dine uygun olan bu dua okunabilir ve taşınabilir.

Bereket duasını okumanın ve ya taşımanın yanında daha önemli bir husus vardır ki oda bu duanın anlamını bilmektir. Kişi dua esnasında ne dediğini bilirse duası daha içten olacaktır ve niyeti de daha halis olacaktır.

Ayrıca satılmayan bir mal üzerine bu dua 7 defa okunursa,Allah’ın izni ile o mal-Mülk birkaç gün içinde satılır.(Mecmuatül Ed’ıyye,s.99)

Arapça Yazılışı

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanrrahim.

Allâhümme yâ Rabbi ve Cebrâile ve Mikâile ve İsrafile ve Azrâile ve İbrâhime ve İsmâile ve İshâka ve Ya’kube ve Münzilel berakâti ve münzilet tevrâti vez zeburi vel incilivel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azıym.Lâ İlâhe illellâhül melikül hakkul mübiyn.Muhammedin rasûlüllahi sâdıkul va’dil emin.Yâ Rabbi,Yâ Rabbi,Yâ Rabbi Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü ,Yâ zel celali vel ikrâm.Es’elüke Yâ Rabbel arşil azıymi en yerzükani halâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn.

Yemkihâ, mekselinâ. Mislinâ, Mernuş, Debernuş Şazenuş Kefeştatıyuş Kıtmiyr. Amin.

Türkçe Anlamı

Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bereket Duasının Faziletleri Nelerdir?

Bereket duası yıllar öncesinden beri insanların her türlü maddi sıkıntısı gidermek ve berekete, bolluğa kavuşmalarını sağlamak amacıyla okunmaktadır. Nereye asılırsa orada bereket olur sözüne uyarak çoğu kişi evinde, dükkânında ve ya bereket istediği tarla, bahçe gibi yerlerde bu duayı nüsha halinde bulundurmaktadır.

Bereket duası hakkında okunmasının tavsiye edilmesinin yanında bereket istenilen yerde bulundurulması da tavsiye edilmiştir.

Ancak bunun için kişilere hakka hukuka uygun işler yapmak ve hakka riayet ederek yaşamak da öğütlenmiştir. Yani dükkânında İslam’ın onaylamadığı işler yapan ve bereket isteyen bir kimsenin bu duayı okuması ve ya bulundurması etkili olması için yeterli değildir.

♦ Bereket duasını 5 nüsha halinde yazarak birini üzerine alıp diğer 4 tanesini de bereketlenmesi istenilen yerin dört köşesine konursa orası bereketlenir. Eğer ev ise bolluğu artar, dükkân ise müşterisi kesilmez, tarla bahçe gibi yerlerde ürün eksik olmaz.

♦ Bereket duası bir türlü satılamayan malların üzerine 7 kere okunduğunda da etkili olmaktadır. Kısa sürede bu malın satılmasını sağlamaktadır.

♦ Bereket duasının içerisinde Allahu Teâlâ’ya ait yüce isimler ve Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler bulunmaktadır. Kişi bu dua ile yalvarırken meleklerin adıyla, kutsal kitapların adıyla ve Allah’ın en güzel ayetleri ile dua etmiş olmaktadır. Bu nedenle Allahu Teâlâ’ya giden yolda kişinin dili dua etmenin yanında Allah’ı zikretmekten dolayı sevap alır. Kur’an-ı Kerim ayetlerini okuduğu için ayrıca bir sevap alır. Meleklerin ve kitapların adını zikretmek ise imanın şartlarından olan meleklere ve kitaplara imanı tasdik eden bir davranış olacağı için meleklerin ve kitapların kabul edilmesinden dolayı imanın gücünü artırır.

♦ Dua ediyor olmanın sevabının yanında Allahu Teâlâ kendisine dua eden kullarına cevap verir. Bazen bu cevap olumsuz gibi görünse de kişilerin ileride daha büyük sorunlar yaşamasını önlemek adına bir uyarı olmaktadır. Bereket duasını yapan kişinin yüzü nurlanır. Allah’ı zikretmekten dolayı kalbi mutmain olur.

♦ Belayı def ederek bolluk ve bereket için okunan bu dua aynı zamanda kişilerin manevi hayatlarına da bolluk ve bereket vermektedir. Bu yönüyle dua etmek kişiye farklı cihetlerde fayda sağladığı gibi karınca kıssasında da olduğu gibi bir dua ile birçok kişiye fayda sağlamış olur. Yani kişinin ettiği dua ile gelen bolluk çevresindeki insanlarında faydalanmasını sağlar.

♦ Dua etmek bir ibadet olduğu için bereket duasını sürekli olarak zikreden kişi de ibadet sevabı alacaktır. Dua ederken görülen mümin ise meleklerinde duasını alacaktır.

Karınca (Bereket) Duası Arapça Tablo

karinca-duasi_tablo
Karınca (Bereket) Duası

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün