DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 21. isim Anlamı, Fazileti ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 21. isim “Yâ Tamme fela tesifü'l elsünü külle künhi celâlihi” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 21. isim “Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 21. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi”

Esmaül Hüsna ve İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Tamm» vacibi zülcelâldir. İsmi «Tamm» Vacibi zülcelâl ismi zatdır. Cenâb-ı zâtı vacibül vücudun bütün esma-i efâliyesi, esma-i sıfatiyesi ve esma-i evsafı zâtiyesi kemal üzere «Tamm» dır. Noksanlıkdan uzakdır. Esma-i İlâhiye 1001′dir.

Anlamı:

Ey Tamm Vacibü zülcelâl; Mülk ve melekutda, âlem-i gayb ve şehadetde îzzü celâlin terbiye ve tasarrufatmı en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Bir kimse günde 4440 kere olmak üzere 99 gün müddetle bu mukaddes ismi zikir etse; Allahü Zülcelâl onu ilm-i Ledünnî ile nzıklandınr. Her sualine Cenâb-ı Hakdan haber-i ilham olunur. Yani ilham ile hatırına gelen sualin cevabım almış olur.

Bir kimse bir kaç sene yahut her sene bilâ inkıta’ (ara vermeksizin) bu ismin zikrine devam eder olsa; âlemde tasarruf sahibi olup hâli tasarruf ile galebe eder.

Allah Teâlâ’nın emriyle bilmediğini bilir.

Bir kimse 12 gün oruçlu olup günde 5020 kere bu ism-i şerifi zikir etse muradı hasıl olur. Hatta eğer muradı manasıbı dünyeviyeden emir ve vezir olmak ise; zamanın sultanının yanında muazzez mükerrem olup muradına nail olur.

Bir kimsenin baliğ olmuş oğlu yahut baliğa olmuş kızı evlenemezse bu ism-i şerifi yazsa, oğlunun ismini ve anasının ismini vefk edip beş vakit namaz kılınır mescidin kapısının altında gömse ve gömerken 1100 defa bu ism-i şerifi okusa; Allah Teâlâ’nın izniyle bahtı açılıp muradı hasıl olur.

Bir kimse taharet üzere Sultan’a teveccüh edip karşısında zikre müdavemet gösterse çok geçmeden büyük ve ulvî işler ona ısmarlanır.

Eğer bir kimse ilim ve maarifet öğrenmek istese, her gün bu ismi (duayı) bir kere okusun. Kendisine ilim kapısı açılır. Çok fayda görür. Dilinden acaib manâlar dökülür.

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren “Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün