Dualar

Göz Ağrısı ve Gözün Nurlanması için Okunacak Dualar

Es Seyyid Süleyman El Hüseyni Hazretlerinin Havas-ul Kurân Kenz-ül Havas kitabında Göz ağrısı ve gözün nurlanması için okunacak dualar

Es Seyyid Süleyman El Hüseyni Hazretlerinin Havas-ul Kurân Kenz-ül Havas kitabında Göz ağrısı ve gözün nurlanması için okunacak dualar şu şekilde açıklanıyor..

Gözleri ağrıyan, gözleri hasta, rahatsız olan veya gözlerinde zafiyet olan kimse için Kuran-ı Kerim’den dualar ve âlimlerden tavsiye edilen dualar

Göz Ağrısı ve Gözün Nurlanması için Dualar

Gözü ağrıyan bir kimsenin iyi olması için ve gözünün nurlanması için her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında sağ eliyle alnını tutarak onbeş def’a:

Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ inneke alâ külli şey’in kadirün yâ nûrü

dedikten sonra 15 defa;

Yâ rabbi kuvvi basari allahümmeşfi enteşşafi allahümme âfi entel muâfi

Duasını okuyan kimsenin Allahü Teala Hazretleri lutuf ve keremiyle gözleri ağrımaz ve gözünde her ne hastalık var ise Allah’ın izniyle şifa bulur.

Gözü ağrıyan ve hatta ağrının etkisiyle göremez duruma gelen bir kimse ellerini kaldırıp Hadid Suresi’nin başındaki dört ayet-i kerime ile Haşr Suresi’nin sonundaki ayet-i kerimeyi okursa ve sonra

Hadîd Suresi ilk 4 Ayet:

Hadîd Suresi-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Semalarda ve arzdaki herşey Allah’ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Hadîd Suresi-2: Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.

Hadîd Suresi-3: Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

Hadîd Suresi-4: Huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş(arşi), ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O’dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.

Haşr Suresi Son Ayeti : 

Haşr Suresi – 24: Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Daha sonra aşağıdaki dua okunur;

Allahümmeşfi enteşşâfi. Allahümme âfi entelmuâfi

“Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!”

Diyerek gözlerini mesh ederse Cenab-ı Allah Hazretleri onun gözlerindeki hastalığa şifa verir ve gözlerinin nurunu arttırır.

Evliyaullah’ın büyük ve meşhurlarından olan Şeyh Feridüddin Velî (Kaddesesallahü sirrahül âlî)’den rivayet olunmuştur ki;

Her gün sabah üzeri iki baş parmaklarının tırnaklari üzerine yedi defa şu aşağıda yazılı ayet-i lerimeyi üfleyerek onlarla gözlerine mesheden, süren kimsenin gözlerinin nuru artar, gözlerine ağrı ve zarar isabet etmez. Cenab-ı Allah’ın izni ve keremiyle.

Fekeşefnâ anke gıtâeke febesarükel yevme hadidün ve sallâllahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi vesahbihi ve selemle.

“…İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”   (Kâf Suresi 22), Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

Göz hastalıkları için

Gözleri ağrıyan veya gözlerinde rahatsızlık olan, gözlerinde tam görememe gibi zayıflık olan kimse her gün 302 kere

‘Allahümme kavvi besari bi hurmetismikel basiyr’ diye dua ederek Allah’ın izniyle göz hastalıklarından ve görme zaaflarından kurtulur.

Aleyhissalatü vesselâm Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki;

Zayıf görmesinden rahatsız olan veya göz ağrısı çeken ve kurtulmak isteyen bir kimse ayın ilk gecesi aya baksın, eğer göremezse ikinci gece veya üçüncü gece baksın. Gördüğü zaman sağ eliyle gözlerini meshederek başlangıcında besmele ve sonunda amin olmak üzere on de Fatiha-i Şerifeyi sonra üç defa ihlas süresini  ve yine gözlerini meshederek yedi defa aşağıdaki duayı okusun. Allah’ın izni ile şifa bulur.

Şifaün min külli dain birahmetike ya erhamerrahimin

Gözlerinde görme zayıflığı olan veyahur ağrı ve kırmızılık bulunup bundan dolayı ızdırap çeken kimse her gün sabah namazından sonra 21 defa Yâ Basîr diyerek sağ eliyle gözlerini meshederse Canab-ı Allah Hazretleri izni ve keremi ile gözlerindeki zayıflık zail olur, gider ve gözlerinin nuru artar.

Kaynak : Havas-ul Kurân – Kenz-ül Havas (Es Seyyid Süleyman El Hüseyni)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün