Sözler

Câfer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Caferi Sadık Sözleri: Câfer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri, özlü güzel sözler, öğüt dolu sözleri İmam Cafer-i Sadık'tan (as) Hikmet Dolu Sözler

Câfer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri ve Nasihatleri, Câfer-i Sâdık Tavsiyesi, Anlamlı güzel veciz sözler, nükteli vecizeler, öğütler ve nasihatler

Ehl-i beytten 12 imamdan birisi, din âlimi ve Câferîlik mezhebinin kurucusu Caferi Sadık Sözleri: Câfer-i Sâdık Hazretlerinin Hikmetli Sözleri, özlü güzel sözler, öğüt dolu kısa ve uzun sözleri İmam Cafer-i Sadık’tan (as) Hikmet Dolu dini Sözler

Câfer-i Sâdık Hikmetli Sözleri

Öfke hekimin biIinç sahibinin kaIbini mahveder. Öfkesine hakim oImayan, akIına da hakim oImaz.

En iyi ibadet, AIIah’ı tanımak ve o’na tevazu etmektir.

DostIar üç kısımdır: birincisi, kendisine sürekIi ihtiyaç duyuIan yemeğe benzer; işte bu akıIIı kimsedir. İkincisi (bazı vakitIer insanı yakaIayan) dert gibidir; bu da ahmak kimsedir. Üçüncüsü ise (derdi tedavi eden) iIaç gibidir; bu da mütefekkir kimsedir.

Yalancının mürüvveti olmaz.

Kork o mahkemeden ki hâkimin kendisi şahittir. İmam Caferi Sıddık

Başkasının iyiliğini çekemeyen hasetçi rahat yüzü göremez.

Cimrinin dostu olmaz.

Dünyasından bezmiş kişilerin kardeşliği görülmez

Huyu kötü olana hürmet edilmez.

Amel etmeksizin dua eden kimse yaysız ok atan kimse gibidir.

Harama el uzatma, Allah’ın emirlerine sarıl, Allah’ın âbid kulu olursun.

Allah’ın sana nasip ettiği kısmete razı ol, o vakit gerçek Müslüman olursun.

İnsanların, seninle nasıl arkadaş olmalarını arzu ediyorsan, onlarla o şekilde dostluk kur, o zaman güvenilen bir insan olursun.

Kötü kişiyle arkadaşlık yapma. Çünkü o, sana kötülükleri öğretir.

Caferi Sadık’tan Nasihat Sözleri

Bir sülaleye mensup olmadan asalet iddia eden ve saltanata kavuşmadan güçlü olmak isteyen kişinin, günahın zillete düşürmesinden Allah’a itaat etme izzetine yükselmesi gerekir.

Üç şey insanın ayıplanmasına sebep olur; Haset, laf taşımak ve başıboşIuk.

Dünya işlerin düzeldiğinde, dininden kork.

Borç, geceleri üzüntü kaynağı, gündüzleri ise zillet vesilesidir.

Müminin dostu ilim, yardımcısı olgunluk ve hilm, ordusunun komutanı sabır, kardeşi halkla iyi geçinme, babası ise yumuşak huyluluktur.

Kardeşlerini (arkadaşlarını) takvaları miktarınca sev.

Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak.

Üç şeyde herkes kendisinin haklı olduğunu söyler : inandığı dinde, kendisine gâlip olan hevâ ve heveste ve işlerinde tedbirde.

Akıldan daha çok ihtiyaç duyulan bir kıymet, cahillikten daha büyük bir musibet yoktur.

Üç şey hayatı karartır: Zalim hükümdar, kötü komşu ve ağzı bozuk kadın.

Babanıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. Halkın hanımlarına karşı iffetli davranın ki hanımlarınız da iffetli olsunlar.

Bana en sevgili olan kardeşim, kusurlarımı bana hediye eden, kusurlarımı bana hatırlatan kimsedir.

Kim hain birisinin yanına bir emanet bırakırsa, Allah onu korumaya kefil değildir.

İki kişiyi geçen her söz ifşa olur.

Cehalet üç şeydedir; Arkadaşları (saIih arkadaşları) değiştirmek,  sebebini açıklamadan dostlarla tartışmak ve faydasız şeyleri araştırmak.

Hayırlı işler üç şeyle kemale erer;

  • Karar verildiği an ihmâl edilmeyip hemen îfâ edilmesiyle,
  • Yapılan ameli küçük görüp benlikten uzak kalmakla,
  • Riyâdan sakınmak için gizli olarak îfâ edilmesiyle!” (Ebû Nuaym, Hilye, III, 198)

Dağları harekete geçirmek, kalpleri harekete geçirmekten daha kolaydır.

Herkes şu üç şeyden kaçınılmalıdır;  KötüIere yaklaşmak, kadınlarla konuşmaya dalmak ve bid’at ehIi ile oturup kalkmak.

Beş çeşit insan ile arkadaş olmaktan sakın!

  1. Yalancı: Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir.
  2. Ahmak: Sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir, bunun da farkında olmaz.
  3. Cimri: Senin en fazla muhtaç olduğun şeyi senden esirger.
  4. Korkak: Seni başkasına teslim eder ve zor zamanda kaçıp gider.
  5. Fâsık: Seni bir lokmaya ya da daha azına satar.

Kim öfke, tamah, korku ve şehvet halinde nefsine hakim olursa, Allah onun bedenine cehennem ateşini haram kılar.

İnsanlar şu üç şeyden kurtulursa, huzura kavuşur: kötü dil, kötü el ve kötü davranış.

Günahkâr ile düşüp kalkma, yoksa sana kendi çirkin hâllerini öğretir. Nitekim bir hadîs-i şerîfte; “Kişi dostunun dîni üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin!

Bir gün Halîfe Mansûr’un yüzüne bir sinek kondu. Mansûr, her ne kadar sineği kovdu ise de bir türlü onu uzaklaştırmaya muvaffak olamadı. O sırada Câfer-i Sâdık hazretleri geldi ve Halîfe Mansûr ona:

–Ey İmâm! Allah Teâlâ sineği niçin yarattı? diye sordu.

Câfer-i Sâdık ; Onunla zâlimleri zelil kılmak için!” buyurdu.

İlgili Diğer Konular 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün