Namaz

Hıfz Namazı Nedir? Hıfz Namazı Nasıl Kılınır?

Hıfz namazı yada Hafızlık Namazı Nedir? Nasıl ve ne zaman kılınır? Hafızayı güçlendirmek, unutkanlığı izale etmek için tavsiye edilen bir namazdır.

Hıfz namazı yada Hafızlık Namazı Nedir? Nasıl ve ne zaman kılınır? Hıfz namazı nafile namaz mıdır? Hadislerde böyle bir namaz geçiyor mu?

Hafızayı güçlendirmek ve unutkanlığı izale etmek için Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Hz. Ali (r.a)’a öğretilen ve tavsiye edilen sahih hadis kaynaklarında geçen bir namazdır.

Hıfz (Hafızlık) Namazı Nedir?

Hıfz Namazı, Hafızayı güçlendirmek ve unutkanlığı izale etmek için Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Hz. Ali (r.a)’a öğretilen ve tavsiye edilen sahih hadis kaynaklarında geçen bir namazdır. Hıfz Namazı aynı zamanda Hafızlık Namazı olarak da geçmektedir.

Hafızlık namazı olarak bilinen bu namaz içerisinde okunan sureleri ezbere bilmeyen birisinin kılması zor olacaktır. O yüzden bu sureleri ezbere bilen, hafızlık çalışan kişiler, talebeler kılabilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Kuran ayetlerinin akılda kalması için, unutkanlıktan kurtulmak için bu namazı Cuma geceleri (Perşembeyi Cumaya bağlayan gece) 3,5 yada 7 defa kılmayı tavsiye etmiştir.

Hıfz Namazı Hakkında Hadis-i Şerif

Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek:

Annem ve bâbam sana kurban olsun, şu Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum.” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi:

“Ey Ebû’l-Hüseyin! Allah’ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?”

Hz. Ali (radıyallâhu anh): “Evet, ey Allah’n Rasûlü, öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asv) şu tavsiyede bulundu:

“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, seher vakti yani gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya’kub da evlatlarına şöyle söyledi: “Sizin için Rabbime istiğfâr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.”

Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’at namaz kıl.

  • Birinci rek’atte, Fâtiha ile Yâsin sûresini oku,
  • ikinci rek’atte Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini oku,
  • üçüncü rek’atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü’ssecde’yi oku,
  • dördüncü rek’atte Fâtiha ile Tebâreke’l-Mufassal’ı oku.

Ettehiyyatü’den sonra zaman Allah’a hamdü sena et, bana ve diğer peygamberlere güzelce salavat getir. Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için af ve mağfiret dile.  Sonunda da şu duayı oku :

Allahümme’rhamni bi terk’il-me’âsi ebeden mâ ebkaytenî. Ve’rhamnî en etekellefe mâ lâ yâ’nini. Verzuknî husne’n-nezarî fîmâ yürdîke annî. Allahümme bedî’as-semâvati ve’l-erdi ze’l-celâli ve’l-ikrâmi ve’l-izzetilleti lâ türâm.Es elüke yâ Allahü yâ  Rahmânü bicelâlike ve nûri vechike en tülzime kalbî hıfza kitâbike kemâ allemtenî. Verzuknî en etlüvehü ala’n-nahvillezi yürdike annî. Allahümme bedi’as-semâvati ve’l-erdi ze’l-celâli ve’l-ikrâmî ve’l-izzetilleti lâ türâm. Es’elüke yâ Allahü yâ Rahmânü bicelâlike ve nûri vechike en tünevvira bi kitabike besarî. Ve en tutlika bihi lisâni ve en tüferrice bihi an kalbi. Ve en teşraha bihi sadrî. Ve en tü’mile bihi bedenî. Li ennehü lâ yü’izünî ala’l hakkı gayruke velâ yü’tîhi illâ ente. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l azîm.

Duanın Anlamı

“Allah’ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah’ım. Ey Allah! ey Rahman! celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Herşeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tandır.”

“Ey Ebû’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah’ın izniyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü’min icâbetten mahrum kalmadı.”

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki:

“Allah’a yemin olsun, Ali (radıyallâhu anh) beş veya yedi cuma geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

“Ey Allah’ın Resûlü! Geçmişte dört beş âyet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum.”

 dedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine Hz.Ali (radıyallâhu anh)’ye: “Ey Ebû’l-Hasan! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü’minsin!” dedi.” (Tirmizî, Daavât 125, (3565).

Hıfz Namazı Nasıl Kılınır?

Hıfz namazı tek ve cemaat olarak kılınabilir. Ancak namazda okunan sureler uzun olduğu için cemaatle kılmak daha uygundur. Hıfz namazında yaklaşık Kuran-ı Kerim’den 14 sayfa okunacağı için tek başına kılmak zor gelebilir. Bunun için cemaat olarak kılınması tavsiye edilmiştir.

Hıfz Namazında niyet edilir.

“Niyet ettim Allah rızası için Hıfz namaz kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilebilir.

Burada niyet kalben olduğu için zaten Hıfz namazına niyetlenmiş olunur.

Hıfz Namazı Kılınışı

Birinci rekatte Fâtiha ile Yâsin sureleri,

İkinci rekatte Fâtiha ile Tâ-hâ ve Duhân Sureleri,

Üçüncü rekatte Fâtiha ile Secde Sureleri,

Dördüncü rekatte Fâtiha ile Tebâreke Sureleri okunur.

Son rekatta Ettehiyyatü okunduktan sonra Allah’a hamdü sena ederek Peygamber Efendimize ve diğer Peygamberlere salavat getirilir. Sonra kadın-erkek tüm müminler için af ve mağfiret dilenir. Daha sonra selam verilerek namaz tamamlanır.

Sonrasında yukarıdaki dua okunur.

Hıfz namazı 4 rekat şeklinde kılınır. Gece namazı hükmünde olduğu için 2 2 kılmak daha faziletlidir. Yani 2 rekatta bir selam vermek daha efdaldir.

 

Hafızanın Güçlenmesi ve Unutkanlığın İzalesi Kılınacak Hıfz Namazı

Cübbeli Ahmet Hoca 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün