Dualar

Cevşen 11-20 Bab

Cevşen 11-20 Bölüm, Arapça Yazılışı ve Türkçe Meali, Büyük sırlı dua Cevşen-ül Kebir Duası Bab yada bölümlere ayrılmış şekilde oku

Cevşen 11-20 Bölüm, Arapça Yazılışı ve Türkçe Meali, Büyük sırlı dua Cevşen-ül Kebir Duası Bab yada bölümlere ayrılmış şekilde oku

Türkçe Transkript ve doc formatı hazırlanmaktadır. Büyük Cevşen Duası 11-20 Bölümleri Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı okuyabilirsiniz. Diğer bölümler için sayfa altından linke tıklayınız.

Arapça okuyamayanlar için Türkçe transkript Latin harfle okunuşu eklenmiştir.

Cevşen 11-20 Bölüm

Cevşen-ül Kebir 11-20. Ukdeler

11. Bab

يَا عِدَّت۪ى عِنْدَ شِدَّت۪ى ٭ يَا رَجَٓائ۪ى عِنْدَ مُص۪يبَت۪ى ٭ يَا مُونِس۪ى عِنْدَ وَحْشَت۪ى ٭ يَا صَاحِب۪ى عِنْدَ غُرْبَت۪ى ٭ يَا وَلِيّ۪ى عِنْدَ نِعْمَت۪ى ٭ يَا كَاشِف۪ى عِنْدَ كُرْبَت۪ى ٭ يَا غِيَاث۪ى عِنْدَ افْتِقَار۪ى ٭ يَا مَلْجَائ۪ى عِنْدَ اضْطِرَار۪ى ٭ يَا مُع۪ين۪ى عِنْدَ فَزَع۪ى ٭ يَا دَل۪يل۪ى عِنْدَ حَيْرَت۪ى ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti ٭ Yâ Recâî ‘inde müsîbeti ٭ Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti ٭ Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti ٭ Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî ٭ Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî ٭ Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî ٭ Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî ٭ Yâ Mu’înî ‘inde feze’î ٭ Yâ delîlî ‘inde hayrati

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey sıkıntım ânında hazırlığım, Ey musîbetim ânında ümidim, Ey yalnızlığım ânında arkadaşım, Ey gurbetliğimde dostum, Ey nîmetlendiğim anda sahibim, Ey kederim ânında ferahlatıcım, Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan, Ey zor durumumda sığınağım, Ey korkum ânında yardımcım, Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

12. Bab

يَا عَلاَّمَ الْغُيُوبِ ٭ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ ٭ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ ٭ يَا كَشَّافَ الْكُرُوبِ ٭ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ٭ يَا مُزَيِّنَ الْقُلُوبِ ٭ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ ٭ يَا طَب۪يبَ الْقُلُوبِ٭ يَا حَب۪يبَ الْقُلُوبِ ٭ يَٓا اَن۪يسَ الْقُلُوبِ ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb ٭ Yâ Ğaffara’z-zünûb ٭ Yâ Settâra’l-‘uyûb ٭ Yâ Keşşâfe’l-kürûb ٭ Yâ Mukallibe’l-kulûb ٭ Yâ Müzeyyine’l-kulûb ٭ Yâ Münevvira’l-kulûb ٭ Yâ Tabîbe’l-kulûb ٭ Yâ Habîbe’l-kulûb ٭ Yâ Enîse’l-kulûb

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey gaybları bilen, Ey günahları bağışlayan, Ey ayıpları örten, Ey sıkıntıları kaldıran, Ey kalpleri değiştiren, Ey kalpleri süsleyen, Ey kalpleri nurlandıran, Ey kalplerin tabibi, Ey kalplerin sevgilisi, Ey kalplerin dostu,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

13. Bab

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا جَل۪يلُ ٭ يَا جَم۪يلُ ٭ يَا وَك۪يلُ ٭ يَا كَف۪يلُ ٭ يَا دَل۪يلُ ٭ يَا مُق۪يلُ ٭ يَا خَب۪يرُ ٭ يَا لَط۪يفُ ٭ يَا عَز۪يزُ ٭ يَا مَل۪يكُ ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ve es’elüke biesmâike Yâ Celîl ٭ Yâ Cemîl ٭ Yâ Vekîl ٭ Yâ Kefil ٭ Yâ Delîl ٭ Yâ Mükîl ٭ Yâ Habîr ٭ Yâ Latîf ٭ Yâ ‘Azîz ٭ Yâ Melîk

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl, Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl, Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl, Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl, Ey kullarına yol gösteren Delîl, Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl, Ey her şeyden  haberdar olan Habîr, Ey lütuf ve keremi bol olan Latîf, Ey sonsuz izzet sahibi Azîz, Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

14. Bab

يَا دَل۪يلَ الْمُتَحَيِّر۪ينَ ٭ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغ۪يث۪ينَ ٭ يَا صَر۪يخَ الْمُسْتَصْرِخ۪ينَ ٭ يَا جَارَ الْمُسْتَج۪ير۪ينَ ٭ يَا مَلْجَاءَ الْعَاص۪ينَ ٭ يَا غَافِرَ الْمُذْنِب۪ينَ ٭ يَٓا اَمَانَ الْخَٓائِف۪ينَ ٭ يَا رَاحِمَ الْمَسَاك۪ينَ ٭ يَٓا اَن۪يسَ الْمُسْتَوْحِش۪ينَ ٭ يَا مُج۪يبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّ۪ينَ ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ Delîle’l-mütehayyirîn ٭ Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn ٭ Yâ Sarîha’l-müstesrihîn ٭ Yâ Câra’l-müstecîrîn ٭ Yâ Melcee’l-‘âsîn ٭ Yâ Ğâfıra’l-müznibîn ٭ Yâ Emâne’l-hâifîn ٭ Yâ Râhime’l-mesâkîn ٭ Yâ Enîse’l-müstevhişîn ٭ Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey şaşkınların yol göstericisi, Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, Ey  âsilerin sığınağı, Ey günahkârların bağışlayıcısı, Ey korkanlara emniyet veren, Ey miskinlere merhamet eden, Ey yalnızlık duyanların dostu, Ey darda kalanların duâlarına cevap veren,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

15. Bab

يَا ذَا الْجُودِ وَ اْلاِحْسَانِ ٭ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ اْلاِمْتِنَانِ ٭ يَا ذَا اْلاَمْنِ وَ اْلاَمَانِ ٭ يَا ذَا الْقُدْسِ وَ السُّبْحَانِ ٭ يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ ٭ يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ ٭ يَا ذَا الْحُجَّةِ وَ الْبُرْهَانِ ٭ يَا ذَا الْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ ٭ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الْغُفْرَانِ ٭ يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَ الْمُسْتَعَانِ ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân ٭ Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân ٭ Yâ Ze’l-emni ve’l-emân ٭ Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân ٭ Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân ٭ Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân ٭ Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân ٭ Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân ٭ Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğufrân ٭ Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey cömertlik ve ihsan sahibi, Ey fazıl ve iyilik sahibi, Ey emniyet ve emân sahibi, Ey kudsiyet ve kemalât sahibi, Ey hikmet ve beyan sahibi, Ey  rahmet ve rıdvan sahibi, Ey kesin delil ve bürhan sahibi, Ey azamet ve saltanat sahibi, Ey af ve mağfiret sahibi, Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

16. Bab

يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ اِلٰهُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَالِمُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ قَادِرُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ يَبْقٰى وَ يَفْنٰى كُلُّ شَىْءٍ ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ Men hüve Rabbü külli şeyin ٭ Yâ Men hüve ilâhü külli şey’ ٭ Yâ Men hüve Hâliku külli şey’ ٭ Yâ Men hüve fevka külli şey’ ٭ Yâ Men hüve kable külli şey’ ٭ Yâ Men hüve ba’de külli şey’ ٭ Yâ Men hüve ‘Alimü külli şeyin ٭ Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’ ٭ Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’ ٭ Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey her şeyin Rabbi, Ey her şeyin ilâhı, Ey her şeyin yaratıcısı, Ey her şeyin üzerinde olan, Ey her şeyden önce olan, Ey her şeyden sonra olan, Ey her şeyi bilen, Ey her şeye gücü yeten, Ey her şeyin Sâni’i, Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

17. Bab

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُؤْمِنُ ٭ يَا مُهَيْمِنُ ٭ يَا مُكَوِّنُ ٭ يَا مُلَقِّنُ ٭ يَا مُبَيِّنُ ٭ يَا مُهَوِّنُ ٭ يَا مُزَيِّنُ ٭ يَا مُعَظِّمُ ٭ يَا مُعَوِّنُ ٭ يَا مُلَوِّنُ ٭

سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Ve es’elüke biesmâike Yâ Mü’min ٭ Yâ Müheymin ٭ Yâ Mükevvin ٭ Yâ Mülakkin ٭ Yâ Mübeyyin ٭ Yâ Mühevvin ٭ Yâ Müzeyyin ٭ Yâ Mu’azzim ٭ Yâ Mu’avvin ٭ Yâ Mülevvin

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min, Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin, Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin, Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin, Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin, Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin, Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin, Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin, Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

18. Bab

يَا مَنْ هُوَ ف۪ى مُلْكِه۪ مُق۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى جَلاَلِه۪ عَظ۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى سُلْطَانِه۪ قَد۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى عَبْدِه۪ رَح۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ جَفَاهُ حَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ تَرَجَّاهُ كَر۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى مَقَاد۪يرِه۪ حَك۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى حُكْمِه۪ لَط۪يفٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى لُطْفِه۪ قَد۪يرٌ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ men hüve fî mülkihî mükîm ٭ Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm ٭ Yâ men hüve fî sültânihî kadîm ٭ Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm ٭ Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm ٭ Yâ men hüve limen cefâhu halîm ٭ Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm ٭ Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim ٭ Yâ men hüve fi hükmihî latîf ٭ Yâ men hüve fı lütfihî kadîr

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey mülkünde dâim olan, Ey celâlinde azîm olan, Ey saltanatında kadîm olan, Ey kullarına rahmet eden, Ey her şeyi bilen, Ey emirlerine uymayana halîm olan, Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan, Ey ölçülerinde hikmetli olan, Ey hükmünde lütuf sahibi olan, Ey lütfünde kadîr olan,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

19. Bab

يَا مَنْ لاَ يُرْجىٰٓ اِلاَّ فَضْلُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُخَافُ اِلاَّعَدْلُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُنْتَظَرُ اِلاَّ بِرُّهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُسْئَلُ اِلاَّ عَفْوُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يَدُومُ اِلاَّ مُلْكُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ سُلْطَانَ اِلاَّ سُلْطَانُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ بُرْهَانَ اِلاَّ بُرْهَانُهُ ٭ يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ رَحْمَتُهُ ٭ يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ عَلٰى غَضَبِه۪ ٭ يَا مَنْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمُهُ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ men la yürcâ illâ fadlüh ٭ Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh ٭ Yâ men lâ yüntezaru illa birruh ٭ Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh ٭ Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh ٭ Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh ٭ Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh ٭ Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh ٭ Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih ٭ Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh 

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan, Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen, Ey affından başka bir şey istenmeyen, Ey mülkünden başkası devam etmeyen, Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan, Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan, Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

20. Bab

يَا فَارِجَ الْهَمِّ ٭ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ ٭ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ ٭ يَا قَابِلَ التَّوْبِ ٭ يَاخَالِقَ الْخَلْقِ ٭ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ ٭ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ ٭ يَا مُوفِىَ الْعَهْدِ ٭ يَا عَالِمَ السِّرِّ ٭ يَا فَالِقَ الْحَبِّ ٭

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Yâ Fârice’l-hemm ٭ Yâ Kâşife’l-ğamm ٭ Yâ Gâfire’z-zenb ٭ Yâ Kâbile’t-tevb ٭ Yâ Hâlika’l-halk ٭ Yâ Sâdika’l-va’d ٭ Yâ Râzika’t-tıfl ٭ Yâ Mûfiye’l-‘ahd ٭ Yâ ‘Alime’s-sirr ٭ Yâ Fâlika’l-habb

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nü’l-emânü hallisnâ mine’n-nar.

Ey tasayı kaldıran, Ey gamı gideren, Ey günahı affeden, Ey tövbeyi kabul eden, Ey yaratılmışların yaratıcısı, Ey vaadinde sâdık olan, Ey yavrulara rızık veren, Ey sözünü yerine getiren, Ey gizliyi bilen, Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Cevşen Duası 1-10 * 11-20 * 21-30 * 31-40 * 41-50 * 51-60 * 61-70 * 71-80 * 81-90 * 91-100 * Hatim Duası

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün