Dualar

Ahidname Duası Nedir? Mühürlenen Ameller

Ahidname Duası nedir, nasıl ve ne zaman okunur? Mühürlenen Ameller ne demektir? Hakkındaki rivayetler, Arapça-Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti

Ahidname Duası nedir, nasıl ve ne zaman okunur? Mühürlenen Ameller ne demektir? Hakkındaki rivayetler, Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı ve faziletleri

Ahidname Duası

Ebu Bekir es-Sıddîk (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;

“Her kim, namazlardan selam verdikten sonra şu kelimeleri söylerse bir melek onları bir sayfaya yazıp mühürledikten sonra kıyamet gününe kadar (açılmamak üzere göğe) kaldırılır. Allahu Teala, o kulu kabrinden dirilttiği zaman, o melek o sayfayla beraber gelerek;

Bu ahidlerin ehli (bu sözleşmelerin sahipleri) nerededirler? (Gelsinler ki) ahidleri kendilerine teslim edilecektir..” diye nidâ eder.

O kelimeleri şöyle söylersin;

Ey gökleri, yeri yoktan yaratan, gizli ve âşikar her şeyi bilen, Rahman ve Rahim olan Allah! Şüphesiz ki ben, şu dünya hayatında kesinlikle, Senin Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan, tek olup hiçbir otağı olmayan Allah olduğuna, Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in hiç şüphesiz Senin kulun ve Resûlün olduğuna dair (sebat edeceğim diye) Sana söz veririm.

Artık Sen beni nefsime bırakma! Çünkü Sen, beni nefsime terkedersen o beni şerlere yaklaştırır, hayırlardan uzaklaştırır. Muhakkak ki ben ancak Senin rahmetine güveniyorum, o halde Sen rahmetini, kıyamet günü bana ödeyeceğin bir ahid (yerine getirilecek söz) yap. Şüphesiz ki Sen sözü bozmazsın. (Hakîm Tirmizi, Nevâdiru’l-Usûl, bab:174,2/272)

Arapça Okunuşu

Allâhümme fâtırassemâvâti vel ardı âlimel ğaybi veşşehâdeh. Errahmânerrahîm. İnnî a’hedü ileyke fî hâzihil hayâtiddünyâ enneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek. ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Felâ tekilnî ilâ nefsî feinneke in tekilnî ilâ nefsî tüqarribnî mineşşerri ve tübâidnî minel hayri ve innî lâ esiqu illâ birahmetike fec-al rahmeteke ahden lî tüeddîhi ileyye yevmel qıyâmeti inneke lâ tuhliful mîâd.

İmam Ahmed (Radıyallâhu Anh)’ın İbni Mesud (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edildiğine göre: “Allahu Teala kıyamet gününde meleklerine:

Kalellahu li melaiketihi yevme’l kıyameti: İn abdi kad ahidi ileyye ahden feevfuhu iyyehu. Feyud hiluhullahulcennete

Şüphesiz şu kulumun Benim yanımda bir ahdi vardır, o sözümü ona îfâ edin (yerine getirin). Buyurur ve (bu ahidnâmeyi herhangi bir zaman diliminde okuyan) o kulunu cennetine girdirir.” (Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:3916,1/412)

Sabah ve Akşam okunması çok faziletli “Ahidname Duası”

İbni Mes’ud (r.a.)’dan rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün ashabına şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz, Akşam-sabah Allahü Teâlâ Hazretleri’nin indinde, mükafatı yazılamayacak kadar büyük bir sevabının olmasını ister misiniz?”

Ashab: “Bu nasıl olur? Ya Rasûlallah!” dediler.

Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Akşam-sabah bu duâyı okuduktan sonra, bir mühürle mühürlenerek Arş’ın altına konulur. Kıyamet gününde, “Rahman indinde ahdi olan nerededir?” diyerek bir münadi çağırır. “O kimseler Cennet’e girsinler.” denilir.” (Ruhül Beyan)

Bu duâyı okuyana verilecek olan mükâfatı insanlar kâtip olsa, ağaçlar kalem olsa, sevabını yazmakla bitiremeyecekleri için, bu duânın mükâfatını, Allah’ü Teâlâ mahşerde kullarına takdim edecektir.

Arapça Yazılışı

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün