Esmaül Hüsna

El Halik isminin Anlamı, Zikri ve Faziletleri

Esmaül Hüsna isimlerinden El Halık esmasının anlamı, zikir adedi ve ebced değeri, zikir günü, fazileti, faydaları, Kuranda geçen ifadeleri

El-Halik Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Halik ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

“Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir (her şeyi korur).”(Zümer, 39:62)

“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?” (Tûr, 52:35)

El Halik 

Yüce Allah’ın yaratma sıfatı, bizim anlayamayacağımız kadar geniş kapsamlı ve derindir. O, bütün varlıkları, hiçbir örneği olmadan bir tek zerreden, bir tek atomdan yaratmış, evreni ve içindekileri sürekli yenileyip durmakta ve sürekli yeni şeyler yaratmaktadır; aksini düşünmek imkansızdır:

“Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir (her şeyi korur).”(Zümer, 39:62)

“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?” (Tûr, 52:35)

El-Halık isminin ebced değeri ve zikir adedi 731 adettir. Zikir saati Güneş, Zikir günü Pazar’dır.

Anlamı:

Her şeyi yoktan var eden, yaratan. Her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği halleri, olayları önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren demektir.

“İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekildir (her şeyi yöneten, görüp gözetendir).”(En’âm, 6:102)

Yüce Allah’ın “yaratma” sıfatı özeldir. Başka kimsenin böyle bir yeteneği olmadığı için bu sıfatın insanlar için kullanılması yanlıştır. Mesela, “falan kimse, falan şeyi yarattı..” gibi sözler, bu ismin ışığında bakılınca şirk olduğu anlaşılır. Çünkü mevcut şeylerden bir şey yapmak, yaratmak değildir. Allah’ın yaratmasında örneği yoktur. Örneği olan şeylerden bir şey yapmak ve ortaya koymak, olsa olsa bir terkip yapmak veya var olanı keşfetmek olur, yaratmak olmaz. Yüce Allah ise, örneksiz ve hiç yoktan vücuda getirdiği için ona yaratmak denir. O yaratmak istediği şeylerde zorlanmaz ve örnek aramaz. Kuran-ı Kerimde, Allah’ın yaratmasıyla ilgili olarak şöyle buyurulur:

“Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak yaratan Bedî’ O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi ona sadece “OL” der. Artık o, oluverir.” (Bakara, 2:117)

Bir kısım kimseler buna rağmen insanlar için “yaratma” deyimini kullanmaktadırlar. Söz konusu deyimi eleştiren bir ifade de Kuran-ı Kerimde yer almaktadır:

“Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!” (Mü’minûn, 23:14)

Ayette geçen “yaratanların en güzeli” cümlesi, sadece “yaratıcı” olduğu iddia edilen putların bir şey yaratamaya gücünün yetmediğini anlatmak ve onları yaratıcı sayanlara verilen bir cevap ve yapılan bir ikazdan ibarettir. Bu deyimin insanlar hakkında inadına kullanılması, Cahiliye çağındaki müşriklerin durumuna düşerek ayetin ikazına uğramaktan başka bir şey değildir.

“Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o en güzel Hâlıkı (yaratanı) bırakıp hâlâ Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?”(Saffât, 37:125-126) “İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Hâlık Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Böyle iken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?”(Mü’min, 40:62)

Kısacası, yaratmak Allah’a mahsus bir özelliktir. Başka varlıkların yaratma gücü de yeteneği de yoktur. Çünkü insan neticede Allah’ın mahluku yani yarattığı bir varlıktır. Bu varlığın kalkıp da yaratma iddiasında bulunması gülünç olur. Halk ve icat yani yaratma ve yaratılacak yeni şeyler bulma sadece Allah’a mahsustur.

Ebced Değeri ve Zikir saati:
“EL-HALIK” isminin ebcet değeri 731; zikir saati  Güneş, Pazardır.

Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

  • Yedi gün arka arkaya 100 defa “YA HALIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur.Bu mübarek isim,daha çok sanatkarlara ait bir zikirdir.Yani daha çok sanatkarlar ve sanatkarlar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir.Ancak sadece onlara mahsus değildir.Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.
  • El-HALIK ismini, seher vaktinde zikredenlerin,kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.
  • İyileşmesi zor bazı hastalıklar için bu ismin vekfinin, yazılıp taşınması ve zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.
  • Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse,yüce Allah,o kimsenin içini ve dışını nuranileştirr. Gam ve kederden kurtarır,ahiret saltanatı ile taltif eder.
  • Çözülemeyen bir işi olan kimse, temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 defa zikreder ve halini Allah’a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir,ve kolayca çözülür.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Konular

 

 Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu