DualarRisale-i Nur

Tahmidiye Duası Anlamı, Arapça-Türkçe Okunuşu, Fazileti

Tahmidiye Duası; Allah'ın en güzel 99 isimleri Esmaül Hüsna'dan esmaların bulunduğu ve Kuran-ı Kerim'den Ayetlerle (9 ayet ile) yapılan çok tesirli ve faziletli bir duadır.

Tahmidiye Duası; Allah’ın en güzel 99 isimleri Esmaül Hüsna’dan esmaların bulunduğu ve Kuran-ı Kerim’den Ayetlerle (9 ayet ile) yapılan çok tesirli ve faziletli bir duadır.

Her bölümün başında Esmaül Hüsna isimleri olan El-Ferd, El-Hayy, El-Kayyûm, El-Hakem El-Adl El-Kuddûs isimleriyle başlayan Tahmidiye duası nedir, okunuşu ve Türkçe anlamı ve fazileti ile birlikte yazımızda sesli olarak dinleyebilirsiniz…

Tahmidiye Duası

Bismihî Sübhânehû

“Çoktan beri benim husûsî bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esâsından en büyük esâsı olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihâta eden ve bende çok defa maddî ve manevî hastalıkların bir nevi şifâsı olan İsm-i A’zâm ve besmele ile dokuz âyet-i uzmâyı içine alan ve on dokuz defa şükrü ve hamdi, a’zamî bir tarzda ifade ile tahmîdâtın adetleriyle o eşyanın lisân-ı hâl ile ettikleri hamd-ü senâyı niyet ederek o hadsiz hamdlerin yekününü kendi hamdleri içine alan azametli ve geniş bir tahmidnâme ve teşekkürnâme ve sekînedeki esmâ-i sittenin muazzam ve yeni bir dersidir.”

Saîd Nursî

 

Bedîüzzaman’ın “Tahmidiye Duası” adını verdiği ve her zaman okuduğu bu vird, hamd ve şükrü a’zamî derecede ifade eden dokuz âyet ile beraber on dokuz defa tekrarlamıştır.

Tahmidiye Duası

Arapça ve Türkçe Anlamı – İshak Danış Sesli Dinle

Tahmidiye Duası Türkçe Anlamı, Meali

Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber

(Allah büyüktür)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Kusur ve noksanlıktan münezzeh olan Allah’a, O’ nun birliğine, isimlerinden her bir isme ve sıfatlarından her bir sıfatına îmân nimeti için; ezelden ebede kadar isim ve sıfatlarının tecellîlerinin tamamı adedince Âlemlerin Rabbi olan ve kendisinden başka gerçek ilâh bulunmayan Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliği ve ona îmân nimeti için; Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in yaptığı iyilikler, sahip olduğu kemâlât, insanlığa yaptığı ve getirdiği faydalı şeyler adedince ve yine O Aleyhissalâtü Vesselâm’ın âilesi, ashâbı ve ümmetinin iyilikleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Kur’ân ve ona îmân nimeti için; Kur’ân’ın zihinlerde tasavvur edilen mânâları adedince, kıyâmete kadar havada temessül eden kelime ve harfleri sayısınca Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Îmân, Kur’ân ve İslâm nimeti için; melekler, ruhânîler ve insanların bütün zamanlarda yaptıkları tesbihler, hamdler, tekbîr ve tehlîlleri (Lâ ilâhe illallah demeleri) adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Îman ve Kur’ân nimeti için; yıldızlar ve onların hareket, sükûn ve zerreleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Îman ve Kur’ân nimeti için; bitki ve ağaçların yaprakları, çiçekleri, meyveleri, tohumları ve yaptıklarý hamd ve tesbihleri sayısınca Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Îman ve Kur’ân nimeti için; kuşlar ve kuşcuklar, hayvanlar ve hayvancıkların sesleri, nefesleri, hamd ve tesbihleri sayısınca Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Allah’ın bize ikrâm ettiği yiyecek ve nimetler için; bütün yiyecekler, nimetler, onların çeşitleri, kokuları, tatları ve zerreleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Allah’ın bize bahşettiği îman, Kur’ân, Risâle-i Nûr, Kadir, Mi’râç, Berâat, Regâib geceleri nimetleri için; Kadir gecesi, Mi’râç gecesi, Berâat gecesi, Regâib gecelerinin âşireleri ve Ramazan ayının âşireleri adedince ve Kıyâmete kadar Risâle-i Nûr’un yazılan ve okunan harfleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Kur’ân nimeti için; Kur’ân’ın ilk nüzûlünden Kıyâmetin kopmasına kadar kelime ve harflerinin okunmasının sevapları sayısınca Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Âlemlerin Rabbinin râzı olduğu Îmân ve İslâmiyet nimeti için; mü’minlerin ve Müslümanların yaptıkları iyiliklerin sayısınca Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Kur’ân, Îman ve Risâle-i Nûr nimeti için; kâinatın zerreleri, terkipleri ve tesbihleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Kur’ân, Îmân ve İslâm nimetleri için; bütün çağlarda ve bölgelerde ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurun damlaları, kuşların nağmeleri, ışıkların parıltıları, çiçeklerin tohumları, meyvelerin çekirdekleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Îmân ve Kur’ân nimetine mukâbil; madenler, organik maddeler ve husûsiyetleri, meyveleri ve faydaları sayısınca Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Îmân, Kur’ân ve İslâm nimetlerine karşılık; melekler, ruhlar, insanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunların bütün zamanlarda yaptıkları hamd ve tesbihleri adedince Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Kur’an, Îmân ve Risâle-i Nûr nimetine mukâbil Âlemlerin Rabbine; karalar, denizler, Arş, Kürsî, yeryüzü ve gökler dolusu hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Âhiret ve ona olan îmanımız için Âlemlerin Rabbi Allah’a; dünya ve âhiret dolusu hamd olsun.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 1. Ferdün. 2. Hayyün. 3. Kayyûmün. 4. Hakemün. 5. Adlün. 6. Kuddûs.
 2. “Allah, Resûlü’nün üzerine sekînetini, huzur ve güven duygusunu indirdi.” (Tevbe, 40)
 3. “O en büyük dehşet (Sûr’a ikinci üfleyiş) onları tasalandırmaz.” (Enbiyâ, 103)
 4. “Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler.” (Âl-i İmrân, 170)
 5. “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara…” (Yâsîn, 58)
 6. “Biz ateşe şöyle ferman ettik: “Dokunma İbrâhim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiyâ, 69)
 7. “O (Kur’ân), iman edenler için hidâyet ve şifadır.” (Fussilet, 44)
 8. “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ, 82)

14-15. Cennet ve ona olan îmanımıza karşılık Âlemlerin Rabbi Allah’a; Cennetler dolusu ve Allah’ın Cennet ehline ebedî olarak vereceği nimetler adedince hamd olsun.

14-15. Bütün nimetleri için Âlemlerin Rabbi Allah’a; bütün nimetlerinin sayısınca ve O’nun şanına lâyık bir tarzda hamd olsun.

 1. Âmîn 17. Âmîn 18. Âmîn

 

 1. Yâ Allah! 20. Yâ Rahmân! 21. Yâ Rahîm! 22. Yâ Ferd! 23. Yâ Hayy! 24.Yâ Kayyûm! 25. Yâ Adl! 26. Yâ Hakem! 27.Yâ Kuddûs!

 

 1. İsm-i A’zâm’ın hakkı için, muhkem Kitabın Kur’an âyetlerinin hakkı için; vücudumuzun zerreleri, ömrümüz ve hayatımızın dakikaları ve âşireleri adedince Efendimiz Resûl-ü Ekrem Hz. Muhammed’e (s.a.s.) salât eyle!
 2. Seçkin peygamberin Hz. Muhammed’in üzerine indirdiğin gibi; bizim, Üstâdımýz (Said Nursî’nin) ve Risâle-i Nur talebelerinin de üzerine sekîne, temkîn ve itmi’nân indir!
 3. Îmân ve Kur’an hizmetinde bizim ve Risâle-i Nûr talebelerinin üzerine sekîne, hâlis îman, tam bir yakîn, sâdık bir niyet ve tastamam bir metânet indir! İslâmî şeâire musallat olan korkunç bid’aları defetmekle korktuğumuz şeylerden bizi emniyete erdir!
 4. Pek yakın bir zamanda İslâmî şeâiri beyan etmek ve Risâle-i Nûr’un tam bir revaç ile İslâm Dünyası’nda neşretmekle kalplerimize ferahlık ver!
 5. Bizi, dinimizi, üstâdımızı, Risâle-i Nûr ve talebelerini din düşmanlarının tecâvüzlerinden koru!

 

 1. Bize, üstâdımıza ve Risâle-i Nûr talebelerine din, dünya ve Âhirette selâmet ve âfiyet nasip eyle! Hastalıklarımıza şifâ ver! Kur’an’ı, bize ve onlara her türlü hastalık için şifâ yap! Bizi ve onları devamlı hamd ve şükredenlerden eyle! Âmîn! Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun! Allah, Efendimiz Hz. Muhammed’e, âile ve ashâbının hepsine salât eylesin!

Âmîn! Âmîn! Âmîn

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün