Gündem

Kün Fe Yekün Nedir? Anlamı, Faziletleri ve Sırları

Kün Fe Yekün Anlamı nedir? Kuran-ı Kerim'de geçen Kün Fe Yekün kelimesi Açıklaması, Arapça-Türkçe okunuşu ve yazılışı, manası ve fazileti, sırları

Kün Fe Yekün Anlamı nedir? Kuran-ı Kerim’de geçen Kün Fe Yekün kelimesi Açıklaması, Arapça-Türkçe okunuşu ve yazılışı, manası ve fazileti, sırları

Kün Fe Yekûn

Kün fe yekün Anlamı Ne Demektir?

Kün feyekün Kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçen Türkçe anlamı ”Ol der ve oluverir” anlamına gelen Cenab-ı Allah’ın bir şeye Ol! deyince onu hemen olduruveren emridir.

Anlamı; ”Ol der ve olur!” 

Kün, ”OL” anlamına gelmektedir.

Cenâb-ı Hakk’ın “ol” demesinden maksat, eşyanın yaratılmasında İlâhî kudretin sür’atle nüfuz ettiğini göstermektir. Ayrıca, Allahu Teâlâ’nın eşyayı ve mevcudatı tek seferde, örneksiz, mânisiz, müdahalesiz, kuvvet ve kudretiyle yarattığını gösterir.

Kün feyekün Arapça Yazılışı: كُنْ فَيَكُونُ

“Emr-i kün feyekün” ise Cenâb-ı Allah’ın yaratmayı dilediği şeye, Kün yani ‘OL’ diye emretmesi ve bu sayede o şeyin varlık sahasına çıkmasını ifade etmektedir.

“Kün fe yekün” Kuran-ı Kerim’de birçok surede bulunan bir ayettir. Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kolaylık ve suhuletle, kuvvet ve kudretinin sınırı olmadığını gösterir.

Arapça kelime anlamı olarak كُنْ فَيَكُونُ ifadesi “Ol der ve olur” anlamına gelmektedir. Türkçede “Kûn Fe Yekûn” seklinde yazılır çünkü iki fiil arasındaki “fe” bağlaç işlevi gören ayrı bir kelimedir.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’da şöyle bahsetmektedir;

Meselâ, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de, o Kadîr-i Ezelînin ilm-i muhitinde, herşeyin suret-i mahsusası, bir miktar-ı muayyen ile taayyün ediyor. O Kadîr-i Mutlak, emr-i كُنْ فَيَكُونُ ile, o hadsiz kudretiyle ve nâfiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhuletle, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir, göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur.

Kün Fe Yekün’ün Kuran’da Geçtiği Ayetler;

Bakara Suresi 117. Ayet

Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.

Ali İmran Suresi 47. Ayet

Kâlet rabbi ennâ yekûnu lî veledun ve lem yemsesnî beşer(beşerun), kâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ’(yeşâu) izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

(Hz. Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi. Allah, “Öyle ama, Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir” dedi.

Ali İmran Suresi 59. Ayet

İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme), halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.

Enam Suresi 73. Ayet

Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), ve yevme yekûlu kun fe yekûn(yekûnu), kavluhul hakk(hakku), ve lehul mulku yevme yunfehu fîs sûr(sûri), âlimul gaybi veş şehâdeh(şehâdeti), ve huvel hakîmul habîr(habîru).

O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûr’a üflendiği gün de mülk (hükümranlık) O’nundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Nahl Suresi 40. Ayet

İnnemâ kavlunâ li şey’in izâ eradnâhu en nekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol” dememizdir. O da hemen oluverir.

Meryem Suresi 35. Ayet

Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhânehu, izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.

Yasin Suresi 82. Ayet

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

Mumin Suresi 68. Ayet

Huvellezî yuhyî ve yumît(yumîtu), fe izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece “ol” der, o da oluverir.

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı