İslam Tarihi

Bedir Savaşı Ne Zaman Yapıldı? Nedenleri ve Sonuçları

Bedir Savaşı diğer bir adıyla Bedir Gazvesi ne zaman, nerede ve kimler arasında yapıldı? Bedir Savaşı'nın önemi. Bedir Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Bedir Savaşı diğer bir adıyla Bedir Gazvesi ne zaman, nerede ve kimler arasında oldu? Bedir Savaşı önemi, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bedir savaşının diğer adı nedir? Bedir savaşında kaç kişi öldü? Bedir savaşında neler oldu? Bedir savaşında kaç müşrik öldü? Bedir kelimesi kuranda geçiyor mu? Bedir savaşı hangi surede geçiyor?

Bedir Muharebesi (Savaşı)

Her yıl 13 Mart, Bedir Muharebesinin yıl dönümü olarak anılmaktadır. Müslümanların ilk taarruz savaşı olarak bilinen Bedir savaşının İslâm tarihinde önemli bir yeri vardır. Bedir Muharebesi veya Bedir Savaşı, 13 Mart 624 tarihinde Müslümanların, Mekke’nin Kureyşli müşriklerle yaptığı ilk savaştır.

Bedir Savaşı 624 yılında yapılmıştır. Bu savaş, Müslümanların Mekke’li Müşrik kureyşlerle yaptığı ve zafer kazandığı ilk savaştır. Bu galibiyet Müslümanlığın yayılmasında önemli rol olmuştur.

Bedir Savaşı şüphesiz İslâm’ın ilk dönemlerinde meydana gelen en önemli hadiselerden birisidir. Bedir Muharebesi, müşriklerin gücünün Müslümanlardan üç kat daha fazla olması sebebiyle Müslümanların geleceği açısından önemli bir dönüm noktası niteliğindedir.

Bedir Muharebesi ne zaman yapıldı?

Bedir Savaşı, Hicretin 2. senesi, 17 Ramazan, Miladi takvime göre 13 Mart 624 tarihinde Müslümanlar ile Mekke’nin Kureyşli müşrikleri arasında yapılmıştır.

Nerede Yapıldı?

Bedir Kasabası; Medine’nin 120 km kadar güneybatısında ve Kızıl Deniz sahiline 20 km uzaklıkta olup, Mekke’den Medine’den geçerek Suriye’ye kadar uzanan yol üzerinde bulunan konak yerlerinden biri idi.

Bedir Savaşı; İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlarla müşrikler arasında meydana gelen ilk savaştır. Bu savaşa, yapıldığı kasabanın adından dolayı “Bedir Gazvesi” denilmiştir.

Bedir kasabasının İslâm savaş tarihinde önemli bir özelliği vardır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müşriklerle çarpışmak üzere bu beldeye üç defa gelmişti.

Birincisine ilk Bedir Gazvesi adı verilmiştir. Savaşa henüz izin verilmediği dönemlerde Mekkeli müşrikler Müslümanlara saldırılarına devam ediyorlardı. Fakat hicretin altıncı ayından sonra cihat izni verilince artık müslümanlar kendilerini ve İslâm devletini koruma imkânı bulmuşlardı.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), hicretin ikinci yılında Rabîü’l-evvel (623 Eylül) ayı başlarında bu sefere çıkmıştır.

Hadis-i Şerif

Bedir günü gelince Allah Resulü, kendi arkadaşlarının 305, müşriklerin ise 1.000 kişi kadar olduğunu görerek hemen kıbleye döndü, ellerini kaldırdı ve Rabbine yalvarmaya başladı.

‘Allah’ım, bana olan sözünü yerine getir, vaad ettiğini ver! Allah’ım eğer şu bir avuç Müslümanı helak edersen, yeryüzünde şirk koşmadan sana ibadet eden kimse kalmayacak!’

O, kıbleye dönük vaziyette ellerini her an biraz daha semaya doğru uzatarak durmadan Rabbine yalvarıyordu; öyle ki Hz. Ebu Bekir gelip abasını yerden alarak omzunu örttü sonra da onu kucakladı ve şöyle dedi:
“Ey Allah’ın Elçisi! Artık yeter, O sana vaad ettiğini kesin olarak verecektir.!”

Bedir Savaşı Ayeti

Bu hadise üzerine Enfal Suresinin 9. ayeti nazil oldu. (Müslim, Cihad, 58)


Enfal Suresi 9. Ayet

اِذْ تَسْتَغ۪يثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنّ۪ي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِف۪ينَ

Arapça Okunuşu: İż testeġîśûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi-elfin mine-lmelâ-i keti murdifîn(e)

Meali: Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.


Bedir savaşında, Müslüman ordusunun sayısı 305 kişiydi. Bunların seksen üçü muhacirlerden, altmış biri Evs’ten, geri kalanları ise Hazrec kabilesinden idi.

Diğer taraftan Mekkeli ve diğer müşriklerin sayısı 900 kişi civarındaydı.

Bedir Muharebesinde orantısız güç farkına rağmen savaşın müşriklerin mağlubiyetiyle neticelenmesi, kazanılan başarının büyüklüğünü ve önemini daha da artırmıştır. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de bu savaşa işaret eden birçok âyetin bulunması ve kaynaklarda oldukça geniş bir şekilde yer alması Bedir Gazvesi’nin önemini ortaya koyan diğer hususlardır.

Bedir Muharebesi Nedenleri

Bedir savaşın en önemli sebebi Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret sonrası geride bırakılan malları yağmalamalarıdır.

İslamiyet’in Medine’de hızla yayılmaya başlamış ve Müslümanlar Mekke-Şam ticaret yolunu kontrol altına almışlardı. Bu durum ise Mekkelilerin dini ve ekonomik hayatını tehlikeye sokmuştur.

Hicretin ikinci senesinde Kureyş müşrikleri Şam Pazarına göndermek için bir ticâret kervânı hazırlamışlardı. Bu büyük ticâret kervanının satılan malları karşılığında harbe hazırlık için silah alınacak ve Müslümanlarla savaşmak için kullanılacaktı. Kervânın yola çıkarılmasındaki asıl maksat buydu. Kureyşliler ayrıca kervânla birlikte Ebû Süfyan başkanlığında otuz-kırk kişi kadar muhafız da göndermişlerdi. (Sîre, 2/257; Tabakât, 2/11)

Resûlullah (s.a.v.), Ebû Süfyan bin Harb’in başkanlığında Şam’­dan gelmekte olan, Kureyş’in bir ticaret kervanının haberini almıştı. Resûlullah (s.a.v.) Müslümanları, Mekke’de bıraktıkları mallarına karşılık bu kervanın mallarını ele geçirmeye davet etti.

Müslümanların, Mekke’de bıraktıkları malların karşılığını almak ve Mekkelileri ekonomik açıdan zayıflatmak için Suriye’den dönmekte olan bir kervana doğru harekete geçmeleri üzerine Bedir Savaşı 624 yılında meydana gelmiştir.

Bedir Savaşının Sonuçları 

Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır. Bu zaferle Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferi kazanılmış oldu.

Hz. Peygamber (s.a.v)’e olan güven arttı ve Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştu.

Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir.

Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam’ı kabul etmeye başlamıştır.

Bedir zaferi ile birlikte Hz. Peygamber (s.a.v)’in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam Savaş hukukunun temellerini atmıştır.

Okuma-yazma bilen tutsaklar 10 çocuğa okuma-yazma öğretme koşulu ile müslümanlarca serbest bırakıldı.

Bedir savaşında yenilen Mekkeli müşriklerin Arabistan’daki itibarları sarsılmıştır.

Medine’de bulunan Museviler Kureyşlilere yardım ettiklerinden, Müslümanlar ile aralarındaki anlaşma bozulmuştur. Bu yüzden Yahudi kabilesi Beni Kaynuka, Müslümanlar tarafından kuşatılmış ve göç etmeye zorlanmıştır.

Bu zafer Uhud Savaşı’na sebep olmuştur.

Bedir Savaşında Öne Çıkan 3 Kişi

Bedir Muharebesi başlamadan önce Kureyş ordusundan üç kişi savaş alanının ortasına geldi. Bu savaşçılar Utbe (Ebu Süfyan’ın eşi Hind’in babası, Muaviye’nin dedesi), Şeybe (Utbe’nin kardeşi) ve Velid (Utbe’nin oğlu, Muaviye’nin dayısı) idi.

Kendilerine denk savaşçılar isteyen bu 3 kişi, karşılarına Ensar’dan çıkan askerleri beğenmeyip şöyle dediler:

– Ey Muhammed! Kavminizden, şanımıza uygun kişileri bize gönder.

Bunun üzerine Resulüllah Efendimiz (s.a.v) Ben-i Haşim’e döndü ve şöyle buyurdu:

“Kalkın ve batıl ile savaşın. Onlar Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar.”

Daha sonra Resulüllah Efendimiz, Ubeyde b. Haris b. Abdulmuttalib, Hz. Hamza (Hamza b. Abdulmuttalib) ve Hz. Ali‘ye (Ali b. Ebu Talip b. Abdulmuttalib)’i bu üç kişinin karşısına çıkmalarını emretti.

Ubeyde Utbe’nin, Hz. Hamza Şeybe’nin, Hz. Ali ise Velid’in karşısına çıktı ve çarpışmaya başladı.

Kısa bir sürede Hz. Hamza ve Hz. Ali rakiplerini saf dışı bıraktılar. Ancak Ubeyde ve Utbe arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor, biri diğerini yenemiyordu. Hz. Ali ve Hz. Hamza rakiplerini saf dışı ettikten sonra Ubeyde’nin yardımına koşup Utbe’yi öldürdüler.

  • Bedir Savaşından sonra 625 yılında Uhud Savaşı yapılmıştır.

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün