Kuran-ı Kerim

41 Yasin-i Şerif Okumak ve Fazileti

41 Yasin-i Şerif Okumak, Yasin Suresini okumanın fazileti ve her türlü niyet, istek ve dua için Yasin-i Şerif fazileti

41 Yasin-i Şerif okumak,nasıl yapılır, Yasin Suresini okumanın fazileti ve her türlü niyet, istek ve dua için okunan Yasin-i Şerif fazileti

41 Yasin veya 4444 Tefriciye veya 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber gibi Kuran-ı Kerim‘den okunan sureler, zikirler, salavatlar büyük ulema ve din âlimleri tarafından tavsiye niteliğinde, belki tecrübeler neticesinde belirlenmiş okuma adetleri, sayılarıdır.

Ayrıca İslam âlimleri tarafından ittifakla kabul edilen Yasin Suresi ne niyet ve murad ile okunursa o niyet gerçekleşir hükmü sarihtir.

Yasin-i Şerif Okumak

Müslümanlar tarafından Kuran-ı Kerim’den en çok okunan surelerden birisi Yasin Suresidir. Nitekim, mübarek gün ve gecelerde,  ecel vakti ve ölülerimize, kabirlerde, dua ve isteklerimizde Yasin Suresi okunur ve sure hürmetine yardım ve mağfiret istenir. Bu nedenle Yasin Suresi daha bir rağbet ve anlam taşıdığı görülmektedir.

Bunu destekleyecek şekilde Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Yasin Suresi hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ve öğütlediği bir çok hadisler vardır.

Bu hadislerden bazıları şöyledir;

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin suresidir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21).

“Yâsin Suresi, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz.” (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).

Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin’i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur’ân’ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.

41 Yasin-i Şerif Okumak

Müslüman bir kimse sevabını yalnız Allahu Teala’dan bekleyerek halis bir niyetle istediği sayı ve adette sure veya zikir okuyabilir.

Burada önemli olan “Bu zikri şu kadar okumak farzdır veya sünnettir.” demek ve böyle olduğuna inanmak bid’attır.

Eski dönemlerde yaşamış İslam âlimlerinin ve bizzat tecrübelerle belirlenmiş 4444 Tefriciye, 41 Yasin gibi sure ve salavatları okumak Allah’ın izniyle daha faziletli ve bazı sırların kaynağı olduğu görülmüştür.

Nitekim Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla döneminde yağmursuzluk zamanında 41 Yasin ile Yağmur duası yapmasını ve talebesi Muhacir Hâfız Ahmet Efendiye şöyle dediği Barla Lahikası eserinde geçmektedir.

Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu.

Sonra dedi ki:

“Kur’ân’ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyleyse, madem Kur’ân’ın itabı var. Yâsin Sûresini şefaatçi yapıp Kur’ân’ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz.”

Üstadımız Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye dedi ki: “Sen kırk bir Yâsin-i Şerif oku.”

Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, Üstadımız, daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye söyledi ki: “Yâsin’ler tılsımı açtı; yağmur gelecek.”

Aynı gecede, evvelce yağmadığı Barla dairesi içine öyle yağdı ki, Üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmed’in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmed Sultan’ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem’î ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. (Barla Lâhikası-144)

 

İlgili Diğer Konular 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün