İslamYaşam

Dünya Din Günü 2024

Dünya Din Günü nedir, ne zaman kutlanır? Neden böyle bir gün var? Dünya Din Günü’nün amacı nedir, neden kutlanıyor? Dünyada kaç din var?

Dünya Din Günü nedir, ne zaman kutlanır? Neden böyle bir gün var? Dünya Din Günü’nün amacı nedir, neden kutlanıyor? Dünya Din gününü kim başlattı, neden ilan edildi?

Dünya Din Günü’nde ne olur? Dünya Dini İnanç Günü’nü kimler kutluyor? Dünyadaki en eski din hangisidir? Dünyada en yaygın olan dinler hangileridir? En büyük 3 din nedir?

Dünya Din Günü

Her yıl Ocak ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Dünya Din Günü veya Dünya Dini İnanç Günü, dinler ve inanç sistemleri arasında uyum ve anlayışa duyulan ihtiyacın bir hatırlatıcısıdır. Bu günde, farklı inançlara sahip topluluklar bir araya gelip birbirlerini dinleme, kültür ve dinin hassas iç içe geçmesinin getirdiği farklılıkları ve ortaklıkları kutlama fırsatı buluyor.

Dünyada yaklaşık 4.200’den fazla din var. Herkesin hayata ve deneyimlediği dünyaya dair inançları vardır. Pek çok insan hayatını dinsiz yaşarken, daha yüksek bir varlığa veya güce olan inanç, insanların büyük çoğunluğunda inanç sistemlerini oluşturur. Sebep ne olursa olsun, insanların farklılıklara rağmen birlik olması ve kutlanması gereken bir gündür.

Dünya Dinler Günü Tarihi

Bugün bilindiği şekliyle Dünya Din Günü’nün ilk resmi kutlaması 1950’de yapıldı. Ancak kavram bundan birkaç yıl önce başladı. Portland, Maine’de, Bahai Dini’nin Milli Ruhani Mahfili Ekim 1947’de Eastland Park Hotel’de bir konuşmaya ev sahipliği yaptı ve bu konuşma, o zamanlar Dünya Dini Yoluyla Dünya Barışı olarak bilinen yıllık bir etkinliği gözlemleme kararıyla sonuçlandı.

1949’a gelindiğinde olay ABD’nin diğer bölgelerinde de gözlemlenmeye başlandı ve daha popüler hale geldi. 1950’de Dünya Din Günü olarak bilinmeye başlandı. Bu günde, çeşitli yerlerde, birçok yazar, eğitimci ve filozof, dünya dinleri ve aralarında uyum sağlamanın ve sürdürmenin önemi hakkında konuşmaya davet edilir. Diğer dinler ve kültürler hakkında da daha fazla şey öğrenmek için harika bir fırsat sağlar.

Bu kavram, Bahai Dini’nden insanların buluşu olduğu için, bu inancın ne olduğunu keşfetmeye ve tarihsel köklerinin izini sürmeye değer. Bir din olarak Bahai ilk olarak 1800’lerde günümüz İran’ında ortaya çıktı. Bu inancın üç temel ilkesi vardır – Tanrı’nın birliği, din birliği ve tüm insanlığın birliği.

Bahai Dini; tek tanrıya inanan ve bu dünyadaki tüm dinlerin manevi yönlerinin bu tek tanrıdan kaynaklandığına inanan tek tanrılı bir inançtır. Diğer bir temel ilke, tüm insanların doğuştan gelen eşitliğine olan inançtır. Dolayısıyla tüm insanlar aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Bahai Dini, tüm dinler arasındaki ortaklıkları tanıyan her şeyi kapsayan bir dindir, bu nedenle Bahai, özellikle dinler sürekli geliştiği için tüm inançların da ortak ruhani hedefleri olduğuna inanır.

Dünya Din Günü Neden Önemlidir?

Farklılıklardan bağımsız olarak insanları bir araya getirmeyi amaçlayan her gün önemlidir ve bu gün tam da buna uyuyor. Kişinin dini inancı ve kültürü ne olursa olsun, kabullenme ve birlik olma özlemi zaten bizi birleştiren temelde insani bir değerdir.

Dünya Din Günü, dünyanın dört bir yanındaki insanlara farklı dinlerden başkalarını daha iyi tanıma şansı sunar ve diyalog gibi barışçıl yollarla dini farklılıkların daha iyi anlaşılmasını teşvik etmeyi amaçlar.

Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar tarafından düzenlenen çeşitli dinler arası ve dinsel etkinlikler, forumlar insanların bildiklerinden farklı ruhsal deneyimleri öğrenmesi veya deneyimlemesi için heyecan verici bir fırsat ve açılımdır. Ve bu kültürel deneyim bir kazan-kazan olarak görülür.

2024 Dünya Din Günü Ne Zaman?

Amacı inançlar arası farklılıkları, anlayışı ve uyumu teşvik etmek olan Dünya Din Günü (Dünya Dini İnanç Günü), her yıl Ocak ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. 2024’te, bu 21 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

 • 2023 – 15 Ocak Pazar
 • 2024 – 21 Ocak Pazar
 • 2025 – 19 Ocak Pazar
 • 2026 – 18 Ocak Pazar
 • 2027 – 17 Ocal Pazar

Her yıl dünya çapında düzenlenen çeşitli etkinlikler aracılığıyla, her dinin takipçileri, farklı inançların sahip olduğu benzerlikleri, farklılıkları yakından takip edebilir.

Yeryüzündeki ilk din neydi?

Bazen eski İran’ın resmi dini olarak adlandırılan Zerdüştlük, öğretileri Budizm’den, Yahudilikten daha eski ve Hıristiyanlık veya İslam’dan çok daha eski olan, dünyanın ayakta kalan en eski dinlerinden biridir. Zerdüştlüğün M.Ö. ikinci binyılın sonlarında ortaya çıktığı düşünülüyor.

Dünyada kaç din var?

Birçok bilim adamı, bugün dünyada farklı inanışlar ve diğer mezheplerle birlikte yaklaşık 4.300 farklı aktif din olduğunu tahmin ediyor.

Dünya Din Günü’nü kaç ülke kutluyor?

Dünya Din Günü şu anda dünya çapında 80’den fazla ülkede kutlanmaktadır.

En çok taraftarı olan din hangisidir?

Hristiyanlık, 2,4 milyar gibi büyük bir rakamla listenin başında yer alıyor. Ardından 2 milyar ile İslam dini geliyor. Listenin üçüncüsü, 1,2 milyar ile herhangi bir dine bağlı olmayanlar (Dinsiz / Deist / Agnostik / Ateis).

 1. Hristiyanlık: 2.4 milyar
 2. İslam: 2 milyar
 3. Hinduizm: 1,3 milyar
 4. Budizm: 500 milyon
 5. Şintoizm (Şinto dini) : 88 milyon
 6. Sihizm: 25 milyon
 7. Musevilik: 14 milyon
 8. Bahailik: 8 milyon
 9. Konfüçyüsçülük: 6.1 milyon
 10. Cainizm (jainism): 4 milyon

İslam dininden önce hangi din vardı?

İslam öncesi Arabistan’da din, yerli Arap çoktanrıcılığı, eski Sami dinleri, Hıristiyanlık, Yahudilik, Mandeizm ve Zerdüştlük ve Maniheizm gibi İran dinlerini ve nadiren Budizm’i içeriyordu. Baskın inanç sistemi olan Arap çoktanrıcılığı, tanrılara ve cinler gibi diğer doğaüstü varlıklara olan inanca dayanıyordu. Tanrı ve tanrıçalara, Mekke’deki Kâbe gibi yerel türbelerde tapınılırdı.

İslamiyet öncesi egemen olan din putperestlikti. Her kabilenin, her biri bir tanrıyı simgeleyen çok sayıda putu vardı. Putlar genellikle kadın, kuş, aslan vb. şekillerde tasvir edilmişti. Tüm kabilelerce kutsal kabul edilen Kâbe’nin içi putlarla doluydu.

Hz Adem ilk dini nedir?

Hz. Âdem (as)ın dünyadaki ilk insan ve İslam’ın ilk peygamberi olduğuna inanılmaktadır. İnsanlığın ilk dîni, ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem Aleyhisselâm`a gönderilen ve Allah`ın bir olduğu inancına dayanan Tevhid dînidir.

Hz. İsa hangi dindi?

Miladi 1. Yüzyılda yaşayan Hz. İsa, Yahudi yasalarına uyan Yahudi bir ailede doğdu. İsa’nın soyu, İsrail’in on iki kabilesinden biri olan Yahuda kabilesindendir. Yahudi kasabası Beytüllahim’de doğdu ve Nasıra’da büyüdü.

Hazreti İsa, İncil kitabının elçisi olarak dünyaya gönderilmiştir. Peygamber olduğu dinin ismi ise Hristiyanlıktır.

İslam artıyor mu, azalıyor mu?

İslam, bugün yalnızca dünyanın en hızlı büyüyen dini değil, aynı zamanda 2075 yılına kadar en büyüğü olacağı tahmin ediliyor.

2050’de hangi din olacak?

Yapılan sosyal ve dini araştırmalara ve tahminlerine göre, 2050 yılına kadar Müslümanlar (2,8 milyar veya nüfusun %30’u) ve Hristiyanlar (2,9 milyar veya %31) arasında muhtemelen tarihte ilk kez yakın bir eşitlik olacak.

2070’ten sonra ise Müslümanlar Hristiyanları geçecek. Mevcut Müslüman nüfus artış hızı sürdürülürse, sayıları 2070 yılına kadar Hristiyanların sayısına eşit olacak. Bunun ötesinde, Müslüman nüfus dünyanın en kalabalık nüfusu olarak ortaya çıkacak.

Diğer dinlerin çoğunun da artması bekleniyor, ancak bu oran Müslüman nüfustan daha yavaş. Sonuç olarak, dünya nüfusu içindeki yüzde payları azalacaktır. Budizm gibi bazı dinlerin 2050 yılına kadar gerilemesi bekleniyor.

En büyük 3 din nedir?

Şu an itibariyle dünyada Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm, Çin geleneksel dini, Etnik dinler, Afrika geleneksel dinleri, Sihizm, Yahudilik, Jainizm, Şinto ve Zerdüştlük gibi çeşitli dinler bulunmaktadır. Ayrıca gezegende belirli bir dini takip etmeyen bir milyardan fazla insan var.

Hristiyanlık şu anda yaklaşık 2.382 milyar ile en fazla takipçiye sahip. Bu, toplam dünya nüfusunun yaklaşık %31,11’idir.

Sırada yaklaşık 1.907 milyar takipçi ile İslam dini var. Yüzde olarak, İslam takipçileri toplam dünya nüfusunun yaklaşık %24,9’unu oluşturmaktadır.

Üçüncüsü, yaklaşık 1.161 milyar takipçisiyle dünya nüfusunun %15.16’sını oluşturan Hinduizm’dir.

Budizm ve Çin geleneksel dininin takipçileri dünya nüfusunun sırasıyla yaklaşık %5,06’sı ve %5’ini oluşturmaktadır.

Dünya Dinleri Hakkında Bilinmeyen İlginç Gerçekler

Katoliklikte, kahve, arıcılar ve baş ağrıları da dâhil olmak üzere hemen hemen her şey için bir koruyucu aziz vardır.

Vika ya da Wicca, kendi içinde çeşitli kollara ayrılan, doğa tabanlı, dogmatik olmayan çağdaş bir pagan dinidir. Avrupa doğurganlık kültlerindeki kökleri göz önüne alındığında, eski gibi görünse de, Wicca 1950’lerde ortaya çıkmıştır.

Mormonizm, 1820’lerde ve 1830’larda Batı New York’ta Joseph Smith tarafından başlatılan Restorasyonist Hıristiyanlığın Son Gün Aziz hareketinin dini geleneği ve teolojisidir. Mormonların içecek seçenekleri sınırlıdır. Mormonların çay, kahve veya alkol gibi içecekler içmesi yasaktır; Ancak soda içmelerinde sakınca yoktur.

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’den çok Hz. İsa’dan bahseder; Bu bir popülerlik yarışması olmasa da, Kur’an İsa Mesih’ten Muhammed’den beş kat daha fazla bahsediyor.

Hz. İsa (as)’ın ismi Kuran’da 33 yerde geçmektedir. 93 âyette ise, “Meryem’in oğlu”, “Allah’tan bir ruh” ya da “Allah’ın Kelimesi” unvanlarıyla veya özel ismiyle toplam 180 defa zikredilmektedir.

İslam Peygamberi Resulü Zişan Efendimiz Hz. Muhammed’in ismi Kur’an’ı Kerim’de dört defa Muhammed ve bir defa da Ahmed olarak toplamda beş defa geçmektedir.

Hindular da ateist olabilir; Hinduizm çok tanrılı bir din olsa da, hem Hindu hem de ateist olmak mümkündür – ahlaki ve etik kod aynı kalır.

4.300’den fazla din olmasına rağmen, dünyadaki dindar insanların çoğu beş büyük dinden birini takip etmektedir.

Beş büyük dünya dini, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudiliktir.

Dünya çapında bir tanrıya inanmayanları, kendini ateist veya agnostik olarak tanımlayanların sayısı 500 ila 750 milyon arasında değişiyor. Bu, dünya nüfusunun %7’sine denk gelirken Çin, tek başına bu demografinin 200 milyonunu oluşturuyor.

2050 yılına kadar dünyadaki tüm Hristiyanların %40’ının Sahra altı Afrika’da yaşayacağı tahmin ediliyor.

Latin Amerika’da 425 milyondan fazla Katolik var. Bu, dünyadaki toplam Katolik nüfusunun %40’ı demek.

Dünyadaki kadınların yaklaşık %83’ü kendilerini belirli bir dini grup veya inançla özdeşleştiriyor.

Dünyadaki erkeklerin sadece yaklaşık %80’i kendilerini belirli bir dini grup veya inançla özdeşleştiriyor.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün