Risale-i Nur

12. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 2021

Her 4 yılda bir İstanbul ilim ve Kültür Vakfı (İİKV) tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3-5 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında İstanbul’da yapılacak.

Bu yıl 12’cisi düzenlenecek olan 2021 Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3-5 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında yapılacak ve 3 gün sürecek. İşte 12. Bediüzzaman Sempozyum takvimi, Çalıştay ve Sempozyum konuları

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi’nin manevi mirası Risale-i Nur eserlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyum online olarak İstanbul’da yapılacak.

2021 Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu

12. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor. Her 4 yılda bir düzenlenen sempozyum, 3 gün sürecek, yurtiçi ve dışından yoğun bir katılımın olması bekleniyor. İstanbul ilim ve Kültür Vakfı (İİKV) tarafından bu yılki sempozyumun ana konusu ve teması “Fert ve Toplum Hayatında İman” olarak açıklandı.

Covid-19 pandemi şartlarının dünyada ve Türkiye’de yeterince ortadan kalkmamış olması nedeniyle 2021 Uluslararası Bedüzzaman Sempozyumu yüz yüze değil online ortamda gerçekleştirilecek.

İstanbul ilim ve Kültür Vakfı (İİKV) tarafından düzenlenen ve 4 yılda bir İstanbul’da gerçekleştirilen sempozyum bu yıl 3-5 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında yapılacak.

Yerli ve yabancı yoğun bir katılımın olması beklenen 12. Sempozyumun ana konusu ise “Fert ve Toplum Hayatında İman” olarak belirlendi.

İstanbul ilim ve Kültür Vakfı (İİKV) tarafından Sempozyum hakkında yapılan açıklama ise şöyle:

Günümüzde insanlık maddi ve manevi açılardan ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bilim ve teknolojideki büyük gelişmelere rağmen, sosyal ve psikolojik problemler, çeşitli küresel krizler ve çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Durumu düzeltmeye yönelik sayısız çabaya rağmen, bu sorunlara kalıcı çözümler bulunamamaktadır.

Toplumlar kadar fertler de çeşitli sıkıntılardan nasibini almaktadır. Ne yazık ki depresyon yaşayan, ruhi bozukluk geçiren, yaşama heyecanını ve mutluluğu kaybeden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Yine gittikçe artan sayıda intihar, uyuşturucu ve alkol kullanımı, şiddet ve her türlü suç insanlığı tehdit etmektedir.

Bu devasa sorunlar karşısında fertler, toplumlar ve tüm insanlık; mutluluğu, asayişi, huzuru ve refahı nasıl elde edebilir? Bu meseleleri çözmek için yeni yaklaşımlara ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç vardır.

Bu sorunların esas kaynağı manevi ve ahlaki değerlerden yoksun bir dünya görüşü ve çözümleri de insanoğlunun kendisine, varlıklara ve kâinata yaklaşım biçimiyle ilgilidir.

İnsanlık adalet, merhamet, iyilik, sevgi, saygı, bağışlama, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerden uzaklaştığı için acılar çekiyor. Bundan çevre ve diğer canlılar da etkilenmektedir.

İlahi vahye dayanan, insanlığı ve varlıkları bir bütün halinde düşünen ve gözeten bir manevi yaklaşıma ve ahlaki değerlere sahip çıkılması ile insanlığın problemlerine çözüm bulunabilir. Bu nedenle, insanlığa barış, adalet, huzur ve refah getirecek makul çözümleri arama girişimlerinin önünü açacak akademik çalışmalar büyük önem arz etmektedir.

Kur’an tefsiri olarak yazılan ve Hz. Muhammed ‘n (a.s.m) Sünnet-i Seniyyesinden ilham alan Bediüzzaman Said Nursi’nin eserleri Risale-i Nurlar bu çalışmalara zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Said Nursi, varlığa ve hadiselere imanın penceresinden bakmayı ve buna uygun bir hayat yaşamayı insanlığın kurtuluş yolu olarak görmüştür. Vahye ve imana dayalı bu yaklaşım tarzının, çağın meydan okumalarına karşı insanlığa nasıl bir yenilik getirdiğini ve nasıl çözümler sağladığını ortaya koyacak ilmi çalışmalar yapılmalıdır.

Bu maksatla İstanbul ilim ve Kültür Vakfı, İstanbul’da 3-5 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında 12. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunu gerçekleştirecektir. Bu sempozyumun ana konusu “Fert ve Toplum Hayatında İman” olacaktır. Duyurulan ana konu ve alt konuları iman açısından ele alacak dünyanın her yerinden akademisyenleri ve araştırmacıları tebliğler sunmaya davet etmektedir.

2021 Sempozyum Takvimi

 • Kayıt olma ve Tebliğ Özetiyle son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021
 • Kabul Edilen Tebliğ özetinin duyurulması : 17 Mayıs 2021
 • Tam tebliğ metinlerinin son teslim tarihi : 04 Temmuz 2021
 • Kabul Edilen tebliğlerin duyurulması : 09 Ağustos 2021
 • Sempozyum : 3-5 Ekim 2021

Sempozyum Konuları

 1. Fert Hayatında İman
 • Kişilik oluşumunda iman
 • İman ve amel ilişkisi
 • İman ve ahlak ilişkisi
 • İman ve güven ilişkisi
 • İman ve hürriyet ilişkisi
 • Ahlaki çöküntülerin tedavisinde iman
 • İman esaslarının dünyevi kazanımları
 • Modern psikolojik sorunlar ve inançlı insan modeli.
 • Yalnızlaşan insanın Allah’la bağ kurmasının yolları
 • Yalnızlık problemi ve iman kardeşliği
 • Yaşlılık psikolojisi ve iman
 • Hastalık psikolojisi ve iman
 • Çocuğun dünyasında iman
 • Gençlerde din ve ahlâk eğitimi
 • Kadere imanın teselli boyutu
 • Suç ve sebepleriyle mücadelede iman
 • Ahirete imanın insan davranışlarına etkisi
 • Ölüm düşüncesi ve insanın ebediliği
 •  Mü’min ve ölüm
 • Musibetler ve İman
 • İman ve iki dünya mutluluğu
 • İmanın insana yüklediği sorumluluklar ve sınırlamalar
 1. Toplum hayatında iman
 • Güvenin tesisinde imanın etkisi
 • Sosyal barışın, adaletin ve düzenin sağlanmasında iman
 • Aile hayatında iman; anne ve çocuk
 • Aile ve akrabalığın İslam toplumlarındaki önemi
 • Dünyevileşme ve iman
 • Dünya ve Ahiret Dengesini Kurma
 • Ahirete imanın sosyal hayata etkisi
 •   Mahkûmların maneviyatla ıslahı
 • Çağın meydan okumaları karşısında dengeli ve dindar bir neslin Yetiştirilmesi
 • İnanç karşıtı modern ideolojik akımlar (hedonizm, ateizm, deizm, sekülerizm vb.) ve iman savunusu.
 • Çağın problemleriyle mücadelede medyanın ve sosyal medyanın kullanılması
 1. Birlikte Yaşama Kültürü Oluşturmada İman
 • Birlikte yaşama kültürü örnekleri
 • Medeniyetler analizi ve iman
 • Şiddetin ve terörün önlenmesinde iman
 • Küreselleşen dünyada dinin anlamı
 • Ayrımcılıklara karşı imanın birleştiriciliği
 • Sosyo-ekonomik dengenin oluşumunda iman
 • Ortak insani değerler
 • Hürriyet ve iman
 • Kültürel farklılık, ayırımcılık, kutuplaşma ve ihtilafa karşı çözümde iman
 • Uhuvvet ve muhabbet ahlakı
 1. İmanı Anlatmada Risale-i Nur Yaklaşımı
 • İnancın günümüz insanına sunulmasında Risale-i Nur metodu
 • Resulullah’dan (asm) günümüze imanın tebliğ tarzları
 • Tebliğ ve irşadda zamanın hükmü
 • Risale-i Nur’un insan hayatına etkisi
 • İman Eğitimi

Çalıştay Konuları

 1. İnsanlığın Krizleri Karşısında Denge
 • Ailede, çocuklarda, gençlerde denge
 • Siyasette, ekonomide ve beşerî krizler karşısında denge
 1. Yirmi birinci yüzyılda imanı yaşamak: Fırıncı abi örneği
 1. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu / 3-5 Ekim, 2021. İstanbul

Başvuru ve daha geniş bilgi için Sempozyumun web sitesine tıklayabilirsiniz. https://www.bediuzzamansymposium.com

Bir dahaki sempozyum ise 2025 yılında yapılacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün